Tag archieven: Burgerpanel

Een burgerpanel bestaat uit een groep burgers die meedenkt en meepraat over diverse onderwerpen in de gemeente. Met de gemeentepeiler app stelt de gemeente het panel open voor alle belangstellenden en doordat de gemeente continu blijft communiceren over dit burgerpanel blijft het aantal deelnemers groeien.

Een panel met betrokken burgers heeft over het algemeen een adviserende functie. Met de Gemeentepeiler app geven panelleden hun mening en deze wordt meegenomen in het beslisproces van de gemeente.

Met het drie stappen plan van Gemeentepeiler krijgt u een succesvol en vooral ook groeiend burgerpanel. Wij helpen u om uw nieuwe inwoners te werven bij uw panel en om bestaande panelleden ook betrokken te houden.