Skip to content
Communicatie in de omgevingswet

Op een levendige ochtend bij de gemeente start de communicatiemedewerker, cruciaal in de uitvoering van communicatie in de omgevingswet, de dag met een dampende kop koffie of thee, omringd door de zoemende bedrijvigheid van het kantoor. Terwijl de computer opstart, worden snelle blikken geworpen op een groeiende to-do lijst, waarin taken zoals het opstellen van persberichten en het bijwerken van de gemeentelijke social media kanalen centraal staan. Dit weerspiegelt de veelzijdige rol van de communicatiemedewerker, die niet alleen een vlotte pen en een oog voor detail vereist, maar ook een diep begrip van communicatie in de omgevingswet.

Naarmate de ochtend vordert, verschuift de focus naar een van de meest dynamische en invloedrijke aspecten van het werk: burgerparticipatie. Met de implementatie van de omgevingswet komt de nadruk steeds meer te liggen op het betrekken van burgers bij de ontwikkelingen in hun leefomgeving. Dit is geen eenvoudige taak; het vereist een fijngevoelige benadering en een doordachte communicatiestrategie.

De spil in het omgevingsweb

De communicatieafdeling staat centraal in dit proces. Zij zijn de spil in het web van informatie, zowel intern als extern. Intern zorgen ze ervoor dat alle medewerkers op één lijn zitten wat betreft de veranderingen en verwachtingen rondom de Omgevingswet. Extern is hun rol misschien nog wel crucialer; ze informeren burgers over hoe zij kunnen deelnemen aan het besluitvormingsproces en stimuleren actieve betrokkenheid bij projecten die hun dagelijkse leven zullen beïnvloeden.

Deze strategie gaat verder dan het simpelweg zenden van informatie. Het gaat om het creëren van een dialoog, waarbij zorgvuldig geluisterd wordt naar de behoeften en zorgen van de gemeenschapsleden. De communicatieafdeling gebruikt een breed scala aan kanalen – van traditionele media tot digitale platforms – om ervoor te zorgen dat de boodschap iedereen bereikt. Cruciaal hierbij is de toegankelijkheid van informatie, zodat elke burger, ongeacht achtergrond of digitale vaardigheden, kan deelnemen aan het gesprek.

In de kern draait het allemaal om verbinding. De communicatieafdeling verbindt de gemeente met haar inwoners, zorgt ervoor dat beleid en projecten transparant en begrijpelijk zijn, en speelt een essentiële rol in het vormgeven van een inclusieve en responsieve lokale overheid. De Omgevingswet biedt een uitgelezen kans om deze verbindingen te versterken, om een gemeenschap te creëren waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt, essentieel voor communicatie in de omgevingswet.

Communicatie in de omgevingswet

De communicatieafdeling navigeert door deze complexe maar lonende uitdagingen met creativiteit, geduld en een onwrikbaar geloof in de kracht van participatie. Door de regie te voeren over participatieprojecten, en vaak ook de uitvoering, zorgen zij ervoor dat de stem van elke burger meetelt in de vormgeving van hun omgeving. Het is een rol die zowel veeleisend als uiterst bevredigend is, essentieel voor het succes van de Omgevingswet en het welzijn van de gemeenschap.

Stel je voor dat er een project is opgezet om een wijk opnieuw in te richten en te vergroenen. Dit project strekt zich uit over een aantal maanden en omvat diverse online en offline participatie-initiatieven. Hieronder wordt beschreven hoe de communicatieafdeling dit aanpakt, met een nadruk op interne afstemming, samenwerking met externe partners en het betrekken van inwoners.

Interne afstemming: een multidisciplinaire benadering

Bij het opzetten van een herinrichtings- en vergroeningsproject in een wijk, start de communicatieafdeling met een uitgebreide interne briefing. Deze briefing brengt alle relevante afdelingen samen – van stedenbouw en groenvoorziening tot mobiliteit en duurzaamheid. Het doel is om een holistisch beeld te krijgen van het project en de bijdrage van elke afdeling te definiëren.

Een concreet voorbeeld van interne afstemming kan de samenwerking met de afdeling Stedenbouw zijn om de visuele materialen te creëren die de toekomstige inrichting van de wijk illustreren. Deze materialen worden gebruikt in alle communicatie-uitingen naar de bewoners toe. Met de afdeling Groenvoorziening wordt gediscussieerd over de selectie van plantensoorten die niet alleen esthetisch aantrekkelijk zijn, maar ook bijdragen aan de biodiversiteit en klimaatbestendigheid van de wijk.

Samenwerking met externe partners

De communicatieafdeling werkt nauw samen met externe partners zoals aannemers, lokale ondernemers en milieuorganisaties. Deze samenwerking is gericht op het synchroniseren van de communicatie-inspanningen om een coherent en positief bericht naar de gemeenschap uit te zenden, onmisbaar bij communicatie in de omgevingswet.

Een voorbeeld hiervan is de samenwerking met de hoofdaannemer die verantwoordelijk is voor de herinrichtingswerkzaamheden. De communicatieafdeling zorgt ervoor dat er duidelijke communicatielijnen zijn over wanneer en waar de werkzaamheden plaatsvinden, om zo overlast voor de bewoners te minimaliseren. Dit omvat het opstellen van een gedetailleerde planning die wordt gedeeld via de gemeentelijke website, social media en huis-aan-huis flyers. Met lokale bedrijven wordt overlegd over tijdelijke parkeeroplossingen en toegankelijkheidsmaatregelen tijdens de werkzaamheden.

Betrekken van Inwoners

Een mix van offline en online participatie-initiatieven

De communicatieafdeling zet samen met participatie adviseurs een breed scala aan participatie-initiatieven op, van informatieve avonden in het wijkcentrum tot interactieve workshops waar bewoners hun ideeën en zorgen kunnen delen. Deze bijeenkomsten worden aangevuld met digitale platforms waar bewoners op elk moment hun input kunnen geven.

Een specifiek voorbeeld van offline omgevingswet participatie is een ontwerpatelier waarin bewoners samen met stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten aan tafel zitten om hun ideeën voor de nieuwe inrichting van de wijk te schetsen. Deze sessies worden gedocumenteerd en de resultaten worden online gedeeld, zodat ook bewoners die niet aanwezig konden zijn, hun feedback kunnen geven.

Werven via Social Media en Gemeentepeiler

Om de participatie te maximaliseren, zet de communicatieafdeling gerichte social media campagnes op die specifieke segmenten van de wijkbevolking aanspreken. Denk aan een Facebook-campagne gericht op jonge gezinnen voor input over speelplaatsen en groenplekken, of een Instagram-story reeks om de jongeren te betrekken bij het ontwerp van publieke kunst en ontmoetingsplekken.

Gemeentepeiler speelt een cruciale rol in het digitaliseren van de participatieprocessen. Het platform maakt het mogelijk om snel en eenvoudig peilingen op te zetten over specifieke thema’s binnen het project. Inwoners kunnen via hun smartphone of computer stemmen op voorstellen, ideeën indienen en deelnemen aan enquêtes. Goed afgestemde communicatie in de omgevingswet zorgt voor een continue stroom van feedback en maakt participatie toegankelijk voor een bredere groep bewoners.

Gemeentepeiler: ondersteuning voor communicatiemedewerkers

Gemeentepeiler biedt communicatiemedewerkers een reeks aan tools om het participatieproces te vereenvoudigen en te versterken. De bibliotheek met peilingen biedt kant-en-klare vragenlijsten die snel kunnen worden aangepast aan de situatie, en kunnen worden ingezet. Het promotiepakket helpt bij het effectief verspreiden van participatieoproepen via verschillende kanalen. Bovendien biedt Gemeentepeiler de mogelijkheid om via social media doelgerichte advertenties te plaatsen, dit maakt het eenvoudiger om moeilijk te bereiken doelgroepen (zoals jongeren) te betrekken.

De communicatieafdeling faciliteert en coördineert de communicatie rondom participatieprojecten, zowel intern met stakeholders als extern met de gemeenschap en betrokken bedrijven. Door een mix van offline en online middelen in te zetten, en door strategisch gebruik te maken van platforms zoals Gemeentepeiler, zorgt de afdeling voor een inclusieve, transparante en effectieve participatie. Dit benadrukt de cruciale rol van communicatie bij het succesvol implementeren van de Omgevingswet en het versterken van de band tussen gemeente en inwoners.

Deel dit artikel met jouw netwerk!

Ervaar zelf hoe het werkt

Is je interesse gewekt? Onze adviseur Christien neemt je graag mee in alle mogelijkheden tijdens een demo.