Gemeentepeiler Rotterdam

Download de app

Gemeentepeiler Apple appstore
Gemeentepeiler google play

Burgerparticipatie in Rotterdam

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence (OBI) van gemeente Rotterdam levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. OBI informeert bijvoorbeeld bij bestuurlijke veranderingen zoals het afschaffen van deelgemeenten en de introductie van gebiedscommissies, wijkraden en wijkcomités.

OBI en Gemeentepeiler zijn begin 2018 een gezamenlijk pilotproject gestart. In deze pilot zijn twee doelen geformuleerd:

1. Onderzoeken of de Gemeentepeiler app een zinvolle aanvulling is op de gangbare onderzoeksmethoden waarover OBI beschikt.

2. Onderzoeken of de Gemeentepeiler app de gebiedscommissies en wijkraden kan helpen bij het betrekken van inwoners. Deze adviesorganen hebben behoefte aan input voor wijkplannen, adviezen of willen de mening van inwoners peilen over zaken die in de wijk spelen.

De peilingen worden door OBI gemaakt en verstuurd en komen bij Rotterdamse gebruikers binnen via de Gemeentepeiler app. Het zijn meestal korte peilingen die bestaan uit 1 tot 15 vragen per peiling. Gebruikers zullen regelmatig evaluatiepeilingen ontvangen waarin ervaringen over de app kunnen worden gedeeld zodat bepaald kan worden wat gedaan kan worden om hun ervaring te verbeteren.

Wat wordt er met de resultaten van de peilingen gedaan?

Het werken met de Gemeentepeiler app is een experiment. Het is de bedoeling om uit te proberen hoe het doen van peilingen met deze app werkt. Hoe we meer gebruikers voor de app kunnen krijgen en bewoners kunnen betrekken. Maar ook hoe de onderzoeksafdeling van de gemeente Rotterdam (én andere afdelingen van de gemeente) de Gemeentepeiler app goed kunnen benutten.

De eerste fase van het experiment ging over zaken die voor iedereen in de stad wel herkenbaar zijn. Het waren proefpeilingen, die we stuurden aan alle gebruikers van de app in de hele stad. Daar gaan we nog even mee door. De laatste peilingen gingen over buurttevredenheid en verkeersveiligheid. De reacties van inwoners benutten we om nieuwe peilingen maken. Die worden een keer per vier à zes weken verstuurd.

We gaan nu de app inzetten in een aantal wijken. Informatie daarover vindt u ook op deze site. Die informatie wordt komende tijd uitgebreid en aangevuld met resultaten. In de wijken gaan we bewoners vragen stellen en ideeën laten geven over onderwerpen die in die wijken spelen. Bijvoorbeeld over evenementen of andere actuele onderwerpen. De resultaten van die peilingen worden gebruikt voor activiteiten in de wijk, om plannen aan te passen, of adviezen te geven aan het College van Burgemeester en Wethouders. Ook worden inwoners geïnformeerd, dit gaan we doen via social media en op termijn ook rechtstreeks via de Gemeentepeiler app. 

Rotterdamse Pilotgebieden

In Rotterdam lopen diverse burgerparticipatie pilots met Gemeentepeiler.

Positief oordeel van Rotterdammers over Pilot Fase 1

(14 augustus 2018)

In juli 2018 is in de gemeente Rotterdam begonnen met een pilot om te zien hoe Rotterdamse gebruikers de Gemeentepeiler app ervaren. De peilingen die we in deze eerste fase hebben verstuurd waren vrij algemeen van aard. Deze fase was voornamelijk bedoeld om te onderzoeken of gebruikers het prettig vinden om hun mening te geven via de Gemeentepeiler app.

Na afloop van deze eerste fase is er een evaluatiepeiling verstuurd waarin deelnemers hun mening over de Gemeentepeiler app konden geven. De resultaten van deze evaluatiepeiling zijn erg positief: ruim 90% van de respondenten gaf aan dat zij de app in de toekomst willen blijven gebruiken.

Ruim 80% van de respondenten gaf aan dat het voor hen meerwaarde heeft als peilingen ook over hun eigen wijk of gebied zouden gaan. Dat komt erg mooi uit want dat is precies wat in de volgende fase gaat gebeuren. Vanaf oktober wordt gestart met deze volgende fase waarin lokale vraagstukken aan inwoners van specifieke gebieden/wijken van de gemeente Rotterdam worden voorgelegd. Momenteel gaat het om de wijken Zevenkamp en Nesselande en het gebied Overschie. Uitbreiding naar andere wijken kan op elk moment.

Meer informatie over de Gemeentepeiler pilot:

Thijs van Hall, Gemeentepeiler: [email protected]
Peter Kalksma, gemeente Rotterdam, afdeling OBI: [email protected]

Heeft u vragen?

Heeft u vragen over de pilot of bent u gebruiker van de app en heeft u vragen over de werking? Vul dan het formulier hieronder in en we helpen u graag verder.

Download de app

Gemeentepeiler Apple appstore
Gemeentepeiler google play

Support

Je naam

E-mail

Je telefoonnummer (optioneel)

Vraag of opmerking