Skip to content
Jongeren betrekken bij onderzoek

Eén van de grootste obstakels die gemeenten hebben bij het vormgeven van beleid is het betrekken van jongeren bij onderzoek en interactieve beleidsvorming. Deze essentiële groep inwoners is de toekomst van iedere gemeente en tegelijkertijd de groep die het moeilijkst te bereiken is. Of valt dat wel mee? Dit zijn tien manieren om jongeren te bereiken en te betrekken bij onderzoek!

jongeren betrekken bij onderzoek 1

Wie beleid maakt als gemeente, wil daar de mening van inwoners over horen. “De inwoner” is echter niet iemand die je in een zin kan beschrijven: onze maatschappij is divers en bevat mensen van alle leeftijden, achtergronden, denkwijzen en voorkeuren. Wie een compleet beeld wil hebben van zijn of haar gemeente en zich afvraagt hoe alle inwoners over een bepaald thema denken, moet er dus voor zorgen dat al deze verschillende groepen bereikt worden. Eén van de lastigste groepen om te betrekken bij beleid en onderzoek zijn jongeren, terwijl hun mening wel een hele waardevolle is. Jeugdparticipatie staat steeds hoger op de prioriteitenlijst van de gemeente. Jongeren bereiken en betrekken is echter niet onmogelijk, zeker niet als je het op de volgende manieren doet. Jongeren betrekken bij onderzoek hoe doe je dat?

1.     “Gewoon” via de smartphone

Een brief op de mat of uitnodiging voor een inloopavond? Behoorlijk traditioneel, en een grote kans dat jongeren er amper op reageren. Over het algemeen geldt bij burgerparticipatie dat laagdrempeligheid de sleutel is, en bij jongeren geldt deze vuistregel des te meer. Probeer jongeren daarom te bereiken waar ze het meest actief zijn: op de smartphone dus. Gemeentepeiler heeft een participatie app ontwikkeld, die ontworpen kan worden in de stijl van de gemeente, waardoor jongeren “gewoon” op hun telefoon kunnen meedenken over beleid!

Zes op de tien jongeren (60%) besteden elke dag minimaal drie uur aan hun smartphone. 15 procent gebruikt de telefoon zelfs meer dan zes uur op een dag.

EenVandaag

2.     Op het juiste tijdstip

Via de participatie app van Gemeentepeiler kan je op ieder moment een vragenlijst, onderzoek of enquete versturen. Jongeren ontvangen op hun telefoon een notificatie van de app die hen meldt dat ze binnen één klik kunnen meedenken over thema’s die spelen in hun gemeente. Dat dit op ieder moment kan betekent niet dat je dit op ieder moment moet doen. Jongeren op het juiste tijdstip benaderen is ontzettend belangrijk als je een goede respons wilt. Wie ze op zaterdagavond een onderzoek toestuurt, hoeft er dan ook niet op te rekenen veel antwoorden terug te krijgen.

3.     Korte vragenlijsten

Als je een vragenlijst of peiling verstuurt, probeer het dan niet te uitgebreid te doen. Korte vragenlijsten werken het best: de jongeren van vandaag zijn niet per se sneller afgeleid, maar hebben wel meer afleidingen om hen heen die om aandacht vragen. Met een beknopt en relevant onderzoek zal je hen aandacht zeker krijgen, terwijl je bij een te lange vragenlijst juist het risico loopt dat ze voortijdig afhaken.

4.     Gebruik herkenbare thema’s

Het is bij jongeren heel belangrijk dat je ze bevraagt over dingen waar ze zich in kunnen herkennen. Aan jongeren vragen of ze vinden dat het openbaar vervoer voor 65-plussers gratis moet zijn, of dat er een speeltuin moet komen in hun buurt, zijn zaken waar de meeste jongeren zich waarschijnlijk niet mee bezig houden. Thema’s die jongeren direct aangaan, waar ze dagelijks te maken mee krijgen: dát zijn precies de dingen waar jongeren graag over meedenken. Als je wilt dat jongeren bijdragen aan interactieve beleidsvorming dan moet je ze over de juiste herkenbare thema’s bevragen.

5.     Duidelijke taal

Een van de grootste fouten die gemeenten kunnen maken bij het proberen te bereiken van bijvoorbeeld jongere, oudere, mensen met een migratieachtergrond of laagopgeleide doelgroepen is het gebruiken van de verkeerde taal. Ambtelijke termen, formele bewoordingen, ouderwets taalgebruik: het zijn redenen voor zulke doelgroepen om af te haken, nog voor ze überhaupt aan een onderzoek of peiling begonnen zijn. In het geval van jongeren is direct, informeel taalgebruik een goede manier om ze te bereiken. Probeer daarbij niet lollig te doen: zogenaamde straattaal gebruiken omdat je denkt dat jongeren dat waarderen kan averechts uitpakken.

6.     Interactie

Succesvolle jeugdparticipatie valt of staat bij een goede interactie. Interactie is belangrijk voor jongeren. Met ze in gesprek gaan, écht met ze praten over hoe ze dingen beleven, hoe ze tegen dingen aankijken en wat ze anders zouden. Zulke interactie kan op heel veel verschillende manieren ingevuld worden: via persoonlijke gesprekken met een (bij voorkeur jonger) contactpersoon van de gemeente, via chatgesprekken op bijvoorbeeld sociale media, of via apps op hun telefoon – iets dat gemeente app Gemeentepeiler je biedt.

7.     Audiovisueel

Wie het nog aantrekkelijker wil maken voor een jongere en op een nog modernere manier de aandacht wilt trekken van deze doelgroep, kan denken aan audiovisueel materiaal om situaties te schetsen, terugkoppelingen of uitleg te geven of ze in contact te brengen met mensen van de gemeente. Denk aan de manier waarop platformen als Instagram en Youtube informatie overbrengen: met een plaatje, een infographic of een korte video kun je veel meer bereiken dan met een stuk tekst.

8.     Verplaats je in hen

In de hele benadering naar jongeren toe is het een absolute must dat je je verplaatst in jongeren. Wat houdt ze bezig? Welke thema’s spelen in hun leven? Hoe zou jij hiermee omgaan als je nog jong was? Door jezelf te verplaatsen in het hoofd van de doelgroep die je probeert te bereiken, verklein je de afstand en maak je het voor jezelf makkelijker om in dit geval jongeren te betrekken bij onderzoek. Hetzelfde geldt voor het betrekken van jongeren bij de interactieve beleidsvorming van de gemeente. Door je te verplaatsen in jongeren kom je dichter bij het bewerkstelligen van succes op het vlak van jeugdparticipatie.

9.     Neem jongeren serieus

jongeren betrekken bij onderzoek

Deze stap is, met name voor jongeren essentieel. We noemden het al bij #5, en herhalen het nog maar eens omdat het zo een belangrijk aspect is van werken met jongeren: neem ze serieus. Ervaring leert dat jongeren het leuk vinden om mee te denken over beleid en vaak interessante ideeën en goed onderbouwde meningen hebben. Die input is veel te waardevol om niet serieus te nemen en daarom is het zo belangrijk dat jongeren benaderd worden op de manier die ze verdienen. Leg ze uit wat je onderzoekt, neem hun mening serieus en, zoals je hieronder kan lezen, koppel terug.

10.  Koppel terug

Deze stap geldt voor iedere groep burgers die benaderd wordt in het kader van interactieve beleidsvorming en burgerparticipatie. Bij jongeren is het, om aan te tonen dat ze serieus worden genomen en daarnaast om ze betrokken te houden en vaker te benaderen voor onderzoek, essentieel om ze terugkoppelingen te sturen. Vertel ze over hoe de resultaten van de peiling, wat de gemeente met de resultaten heeft gedaan en vertel ze wat ze in de komende weken of maanden kunnen verwachten aan beleid of projecten. Stimuleer ze daarmee om zich op meerdere manieren in te zetten voor de gemeente, of om vaker mee te doen aan zulke peilingen of onderzoeken.

Gemeentepeiler biedt dankzij de app het perfecte platform om makkelijk te kunnen terugkoppelen naar inwoners van gemeenten. Neem daarom contact op en en ervaar hoe wij je kunnen helpen de toekomst van de gemeente te betrekken in je beleid! 

[button text=”Neem Contact Op” radius=”5″ link=”/contact”]

Deel dit artikel met jouw netwerk!

Ervaar zelf hoe het werkt

Is je interesse gewekt? Onze adviseur Christien neemt je graag mee in alle mogelijkheden tijdens een demo.