Skip to content

Omgevingswet en burgerparticipatie.

De Omgevingswet 2024 streeft naar meer lokale besluitvorming over onze fysieke leefomgeving. Het betrekken van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in een vroeg stadium is in de omgevingswet essentieel. Gemeentepeiler biedt een eenvoudige digitale oplossing om burgerparticipatie te ondersteunen.

De omgevingswet en burgerparticipatie

Burgerparticipatie in de context van de Omgevingswet verwijst naar het actief betrekken van inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden bij beslissingen en veranderingen met betrekking tot de fysieke leefomgeving. De omgevingwet legt sterk de nadruk op het gezamenlijk ontwerpen en beheren van de leefomgeving door de gemeente en haar inwoners.

Burgerparticipatie onder de Omgevingswet betekent dat de ideeën, wensen en meningen van lokale gemeenschappen en belanghebbenden een centrale rol spelen in de ontwikkeling van nieuwe plannen en projecten in hun leefomgeving. Dit houdt in dat zij actief worden uitgenodigd om mee te denken, te adviseren en feedback te geven op diverse aspecten van ruimtelijke ordening, milieu, en andere gerelateerde kwesties.

Gemeentepeiler ondersteunt gemeenten bij het faciliteren van burgerparticipatie onder de Omgevingswet. Onze platformen, zowel de app als de webversie, stellen inwoners in staat om hun stem te laten horen en bij te dragen aan de besluitvorming over hun leefomgeving, waardoor een inclusief en datagedreven proces ontstaat dat de gemeenschap en haar behoeften weerspiegelt.

Omgevingswet participatie platform

Peil regelmatig de opinie​

Door regelmatig opiniepeilingen te versturen blijven je inwoners betrokken en krijg je een goed beeld van wat er speelt in jouw gemeente. Met Gemeentepeiler kun je eenvoudig je eigen opiniepeilingen uitvoeren, waardoor jouw inwoners regelmatig deelnemen aan nieuwe peilingen. Dit ritme van structurele en frequente peilingen zorgt voor een groeiende betrokkenheid van je inwoners bij jouw gemeente.

Omgevingswet 2021 openbare ruimte

Betrek een brede doelgroep

De Omgevingswet draait om het vroegtijdig betrekken van inwoners en ondernemers bij het vormgeven van hun leefomgeving. Gemeentepeiler maakt dit mogelijk door een platform te bieden waarop inwoners vertrouwd hun stem kunnen laten horen, zowel via de handige Gemeentepeiler app als via de gebruiksvriendelijke webversie.

De Gemeentepeiler app is perfect voor mensen die onderweg zijn of de voorkeur geven aan mobiele apparaten. Met slechts een paar tikken op hun smartphone kunnen ze deelnemen aan peilingen.

Voor degenen die liever een computer of tablet gebruiken, biedt de webversie dezelfde mogelijkheid om deel te nemen aan peilingen. Dit kan handig zijn voor mensen met bijvoorbeeld slechtere ogen, omdat het gebruik van een groter scherm het beantwoorden van peilingen gemakkelijker maakt.

Door zowel de app als de webversie aan te bieden, zorgt Gemeentepeiler ervoor dat verschillende doelgroepen op hun eigen voorkeurswijze kunnen deelnemen en hun stem kunnen laten horen in de besluitvorming rondom de leefomgeving.

omgevingswet burgerparticipatie raadplegen

Omgevingswet: meerdere stakeholders

Dankzij de omgevingswet zijn er steeds meer partijen die met uw inwoners moeten communiceren en hen raadplegen. In plaats van voor elk project aparte communicatiemiddelen te moeten zoeken, kunt u met Gemeentepeiler kiezen voor een alles-in-één digitaal platform. Hiermee kunt u direct in contact komen met uw inwoners.

Omdat u Gemeentepeiler ook kunt gebruiken voor andere doeleinden, zoals opiniepeilingen of als digitaal burgerpanel, zijn uw inwoners al vertrouwd met de app en weten ze hoe het werkt. Dit zorgt voor een hoge respons en vergroot de betrokkenheid van uw inwoners bij hun omgeving en gemeente.

Stakeholders zoals bouwbedrijven, aannemers en vastgoedeigenaren ontvangen de resultaten van hun peilingen, enquêtes of inspraakavonden via Gemeentepeiler-rapportages. Hiermee kunnen ze aantonen dat ze de omgeving hebben betrokken bij hun plannen en projecten.

Burgerparticipatie omgevingswet stakeholders

Omgevingswet burgerparticipatie

Informeren, raadplegen en monitoren zijn belangrijke onderdelen van een succesvolle implementatie van de omgevingswet. U kunt nu al aan de slag met het Gemeentepeiler om te zien hoe u deze instrumenten op een effectieve wijze kunt inzetten.

omgevingswet burgerparticipatie informeren
INFORMEER INWONERS TIJDIG OVER OMGEVINGSPLANNEN

Je kunt inwoners op de hoogte stellen van omgevingsplannen door peilingen en enquêtes via de app en website te verspreiden. Hiermee bereik je hen rechtstreeks op hun mobiele apparaten of computers.

Bovendien kun je pushmeldingen sturen om de aandacht van inwoners te trekken wanneer er nieuwe plannen of ontwikkelingen zijn. Dit zorgt voor een snelle en effectieve manier om inwoners te betrekken bij de besluitvorming en hen tijdig te informeren over wat er speelt in hun omgeving

omgevingswet burgerparticipatie raadplegen
FACILITEER INSPRAAK EN ONTWERP DE LEEFOMGEVING SAMEN

Met Gemeentepeiler betrek je inwoners en stakeholders bij het vormgeven van gemeentelijke plannen. Hun input is van groot belang en draagt bij aan een breed draagvlak binnen jouw gemeente. Via ons platform werk je samen aan een leefomgeving die aansluit bij de omgevingsvisie die je samen met je inwoners hebt opgesteld. Op deze manier ontstaat er een betrokken en gedragen gemeenschap die samenwerkt aan een betere leefomgeving

omgevingswet omgevingshinder monitoren
MONITOR EN TOETS OMGEVINGSHINDER TIJDENS PROJECTEN

Tijdens projecten, zoals bij bouwplaatsen en projectlocaties, is het van groot belang om te weten wat er gebeurt in de omgeving. Met Gemeentepeiler kun je niet alleen regelmatig inwoners raadplegen, maar ook hen informeren over de voortgang van projecten in hun buurt. Dit betekent dat je samen met je inwoners de ontwikkelingen in de leefomgeving in de gaten houdt en ervoor zorgt dat iedereen goed geïnformeerd is

Deelnemende gemeenten

Samen met deze gemeenten bouwen we aan laagdrempelige burgerparticipatie. Sluit jij je ook aan?

Logo-gemeente-Rotterdam-e1465119871220
kerkrade logo
Gemeentepeiler Den Helder

Ervaar zelf hoe het werkt

Is je interesse gewekt? Onze adviseur Christien neemt je graag mee in alle mogelijkheden tijdens een demo.