Omgevingswet en burgerparticipatie.

De omgevingswet heeft als uitgangspunt dat de besluitvorming over de fysieke leefomgeving zoveel mogelijk op lokaal niveau moet plaatsvinden. Hierdoor wordt het erg belangrijk om inwoners, ondernemers en andere stakeholders om in een vroeg stadium mee te laten denken en mee te praten over de invulling van hun leefomgeving. Met Gemeentepeiler beschikt u over een krachtig instrument om deze burgerparticipatie te faciliteren.

Burgerparticipatie en de Omgevingswet?

Het uitgangspunt van de omgevingswet is dat ideeën en wensen van inwoners en ondernemers ten grondslag liggen aan nieuwe plannen en ontwikkelingen in de omgeving. Inwoners, ondernemers en de gemeente ontwerpen gezamenlijk hun leefomgeving.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is het van groot belang dat de betrokkenen in de omgeving mee kunnen denken en praten over die ontwikkelingen. Gemeentepeiler faciliteert hierin en zorgt ervoor dat inwoners via de vertrouwde Gemeentepeiler app kunnen meepraten over hun leefomgeving.

U verzamelt de resultaten in uw Gemeentepeiler Dashboard en weet hierdoor of plannen en voorstellen breed gedragen zijn. Hierdoor neemt u effectieve en datagedreven besluiten.

Burgerparticipatie Omgevingswet
Burgerparticipatie omgevingswet stakeholders

Omgevingswet: participatie van meerdere stakeholders

Door de omgevingswet komen er steeds meer stakeholders die uw inwoners moeten informeren en raadplegen. In plaats van voor elke project een nieuwe communicatietool te zoeken kiest u met Gemeentepeiler voor een volledig digitaal onderzoeksplatform waarmee u rechtstreeks in contact staat met uw inwoners.

Doordat u Gemeentepeiler ook voor andere doeleinden inzet zoals bij het uitvoeren van een opiniepeiling of als digitaal burgerpanel zijn uw inwoners reeds bekend met de app en weten zij dus hoe het werkt. Dit bevordert een hoge response ratio en verhoogt de betrokkenheid van uw inwoners bij hun omgeving en gemeente.

Stakeholders als bouwbedrijven, aannemers of vastgoedeigenaren ontvangen de resultaten van hun peilingen, enquêtes of inspraakavonden via Gemeentepeiler rapportages en kunnen hierdoor aantoonbaar maken dat zij de omgeving hebben meegenomen in hun plannen en projecten.

Omgevingswet burgerparticipatie

Informeren, raadplegen en monitoren zijn belangrijke onderdelen van een succesvolle implementatie van de omgevingswet. U kunt nu al aan de slag met het Gemeentepeiler om te zien hoe u deze instrumenten op een effectieve wijze kunt inzetten.

Aan de slag met de Burgerparticipatie en de omgevingswet?

Vraag dan een demo aan zodat u kunt zien hoe Gemeentepeiler u kan helpen bij het succesvol betrekken van inwoners tijdens de totstandkoming van beleid. Wij nemen u graag mee in ons platform.

Aanvragen

wilt u meer weten?

We komen graag een keer bij u langs om te laten zien wat u allemaal met Gemeentepeiler kunt bereiken. Stuur ons een mailtje op [email protected] of bel naar 0316 849 358