Skip to content
Participatie app

Digitale burgerparticipatie kan via verschillende manieren aangepakt worden. Gemeenten kunnen hun burgers betrekken door ze e-mails te sturen, ze op sociale media naar hun mening te vragen of door ze in te laten schrijven op digitale platforms. Maar de meest effectieve manier om peilingen onder burgers te houden, blijkt via een participatie app. [laatste update 07-05-2020]

Het houden van onderzoek door middel van vragenlijsten, peilingen en enquêtes wordt tegenwoordig haast altijd digitaal gedaan. Schriftelijke vragenlijsten, telefonische onderzoeken of straatonderzoeken komen steeds minder voor. De response op dergelijke traditionele onderzoeksmethoden loopt daarnaast al jaren terug. Wie als gemeente de mening van een burger over een bepaalde kwestie wil peilen ontkomt er dus niet aan om die peiling op een digitale manier uit te voeren. Maar ook op het digitale gebied is er door de jaren heen een splitsing ontstaan, tussen mobiel en desktop. Smartphones hebben langzaamaan de functies van een computer overgenomen. Haast iedereen heeft een mobiele telefoon en het overgrote deel van de mensen gebruiken die telefoon om op het internet te surfen. En veel gemeenten hebben dat ingezien, en zorgen ervoor dat hun site ook mobiel goed bereikbaar is.

Maar als het aankomt op het uitvoeren van onderzoek blijft het voor veel gemeenten een vraagstuk: doen we dit via een mobiele website of kiezen we voor een app? Wie voor een mobiele website kiest, doet dat meestal uit financiële overwegingen: een app ontwikkelen is niet altijd even goedkoop. Voor gemeenten die interne en externe onderzoeken en peilingen willen uitvoeren, heeft het gebruik van een app echter aantoonbaar meer effect, zo blijkt aan de hand van de volgende zes voordelen.

Meer draagvlak door een participatie app

Participatie app draagvlakAls ‘burgerparticipatie gemeente‘ betrekt u als gemeente de inwoners bij de te nemen besluiten. Maar hoe bereikt u op een laagdrempelige, snelle manier de inwoners? Allereerst zorgt een app voor meer betrokkenheid en draagvlak van de burgers – iets wat bij het goed laten functioneren van een digitaal burgerpanel juist zo belangrijk is. Door te stellen dat een smartphone een digitale weergave van onze identiteit is, kan je stellen dat een app op iemands telefoon onderdeel uitmaakt van zijn of haar identiteit. Bij het installeren van een gemeente app wordt zo de directe fysieke omgeving van iemand gecombineerd met hun digitale omgeving. 

Mensen zitten meer op apps

Mobiele gebruikers zitten 86% van de tijd op apps, en maar 14% van de tijd op mobiele websites. Die cijfers geven al een grote reden om onderzoek via apps te laten lopen in plaats van door enquêtes aan te bieden op mobiele websites. Hoewel een groot deel van de apps te maken heeft met sociale media en spelletjes, toont deze statistiek wel aan dat apps een grote aantrekkingskracht op smartphone gebruikers hebben en dat deze gebruikers gewend zijn om apps te gebruiken.

Een participatie app is sneller

Participatie app snellerEen mobiele website die niet snel genoeg laadt, kan een reden zijn voor gebruikers om eerder af te haken en naar een andere website gaan. Omdat data bij mobiele websites bewaard wordt op webservers, kan het zijn dat ze langzaam laden bij het ophalen van deze gegevens. Daarnaast gebruiken mobiele websites Javascript-codes, die vijf keer langzamer zijn dan de codes die apps gebruiken. Ook is het proces van het beantwoorden van een peiling sneller voor de gebruiker, dit heeft alles te maken met de gebruiksvriendelijkheid.

Apps bewaren hun gegevens meestal lokaal op mobiele apparaten, waardoor ze sneller laden. Daarnaast besparen ze tijd door de voorkeuren van gebruikers op te slaan, die zich na het instellen van instellingen vertrouwder voelen met een app. 

Met een participatie app is meer mogelijk

Bij een mobiele website wordt beperkt door de techniek die de webbrowser aanbiedt; niet die van het apparaat zelf. Dat betekent dat lastig gebruik kan worden gemaakt van notificaties, de camera of bijvoorbeeld de GPS functionaliteit. Een app is ontwikkeld in een specifieke programmeertaal voor Apple of Android. Waardoor uitgebreidere functies voor het apparaat mogelijk zijn en de gebruikerservaring vele malen beter is.

Een participatie app is persoonlijker

participatie app perssonlijkerHoewel je een mobiele website uiteraard ook helemaal zelf kan ontwerpen, ben je altijd belemmerd door de mogelijkheden van een browser en de geïnstalleerde plug-ins van een gebruiker. De participatie app van Gemeentepeiler wordt volledig ontwerpen in de stijl van de gemeente, bijvoorbeeld wat betreft kleurgebruik, logo’s en lettertypes. De Gemeentepeiler app werkt op zowel Android- als Apple smartphones.

Deze vorm van personalisatie zorgt voor meer betrokkenheid, meer aanwezigheid en het zorgt ervoor dat mobiele gebruikers zich makkelijker kunnen identificeren met een app – iets wat bij inwoners van een gemeente juist belangrijk is. 

Participatie apps en notificaties

participatie app

Als je via de participatie app Gemeentepeiler een peiling verstuurd, kan je de smartphone gebruiker daarop wijzen door ze een notificatie te versturen die op het startscherm van hun mobiele telefoon verschijnt. Dit blijkt een veel effectievere manier waarop je gebruikers kan benaderen en betrekken dan door ze een e-mail met een link daarin te verzenden. De efficiëntie van een push notificatie komt naar voren op verschillende aspecten:

  • Als ze verzonden worden, blijven ze staan totdat een smartphonegebruiker ze ziet (ze kunnen er dus niet omheen als bij een e-mail).
  • Als er op de notificatie wordt geklikt, worden de gebruikers gelijk doorgelinkt naar de peiling, terwijl ze bij een mailtje eerst worden doorgelinkt naar de website waar ze dan de enquête invullen.
  • Omdat notificaties onderdeel uitmaken van een app, zijn ze goedkoper dan e-mailcampagnes.
  • Notificaties zijn persoonlijker: je kunt ze op meerdere manieren vormgeven.

Participatie app: de voordelen

Het vormen van een burgerpanel anno 2020 werkt het beste digitaal. Gemeentepeiler wordt vaak burgerpanel 2.0 genoemd, met onze participatie app brengen we digitale burgerparticipatie naar een nieuw niveau.

Wie wil dat mensen zich betrokken voelen bij hun gemeente, moet de moeite nemen ze te bereiken waar ze het meest actief zijn. Door aan te sluiten op hun dagelijkse praktijk, en burgerparticipatie persoonlijker, toegankelijker, sneller en simpeler te maken worden inwoners de mogelijkheid geboden om hun mening te geven over kwesties die spelen in hun directe omgeving.

participatie app socialmediaHet burgerpanel 2.0 van Gemeentepeiler werkt beter dan een burgerpanel dat bestaat uit e-mailcampagnes of vragenlijsten op desktopversies. E-mailcampagnes sneeuwen vaak onder in inboxen van mensen, die veel mails op een dag ontvangen. Notificaties via de participatie app van Gemeentepeiler bereiken mensen op een directe, persoonlijke manier en springen er op die manier uit.

Een participatie app werkt sneller, is persoonlijker en wordt meer gebruikt door gebruikers. Wie zijn burgers optimaal wil betrekken, doet dat tegenwoordig via de app. Kijk naar Instagram, kijk naar Whatsapp, kijk naar Facebook: een burgerpanel zou net zo laagdrempelig en persoonlijk moeten zijn als de op dagelijkse basis gebruikte sociale media apps.

De participatie app Gemeentepeiler kunt u inzetten voor diverse beleidsthema’s, denk hierbij aan burgerparticipatie en duurzaamheid, burgerparticipatie en veiligheid, en bijvoorbeeld om te onderzoeken of de gemeentelijke dienstverlening op peil is.

Doeleinden waarvoor participatie app Gemeentepeiler kan worden ingezet zijn bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe de gemeentelijke dienstverlening of buurttevredenheid wordt ervaren, om jeugdparticipatie te bevorderen of juist om ouderen te betrekken. Met de komst van de omgevingswet wordt het erg belangrijk dat inwoners kunnen participeren, Gemeentepeiler is bij uitstek geschikt voor omgevingswet participatie. Lees hier waarom sommige gemeente apps slagen en anderen niet. 

Geïnteresseerd in de mogelijkheden van Gemeentepeiler? Neem contact op of bel 0316 849 358.

[button text=”Neem Contact Op” radius=”5″ link=”/contact”]

Deel dit artikel met jouw netwerk!

Ervaar zelf hoe het werkt

Is je interesse gewekt? Onze adviseur Christien neemt je graag mee in alle mogelijkheden tijdens een demo.