Skip to content
Gemeente app

Dat gemeenten moeite doen om inwoners in hun gemeente te betrekken bij het reilen en zeilen van hun woonplaats, daar is geen twijfel over mogelijk. Sommige gemeenten proberen burgers te betrekken door de inzet van een gemeente app. Het betrekken van inwoners bij besluitvorming wordt binnenkort met de intrede van de omgevingswet zelfs wettelijk verplicht. Maar veel pogingen om het volle potentieel van gemeente apps te benutten stranden. Hoe kan dit? En kan het ook anders? Wij denken van wel. [Laatste update: 14-9-2019]

Burgers betrekken bij besluitvorming binnen een gemeente is dé manier om draagvlak te creëren voor beleid. Niet alleen omdat burgers tijdig geïnformeerd worden of hun inspraak kunnen geven over projecten, maar ook omdat burgers dankzij hun ervaringen heel anders naar besluiten kunnen kijken en daardoor hele waardevolle inzichten kunnen verschaffen.

Gemeente appsNaast de vele voordelen die actieve burgerparticipatie gemeente oplevert, levert het aan de andere kant ook de burgers zelf meer op. Wie zich meer betrokken voelt bij een gemeente zal zich meer inzetten voor de leefbaarheid, wat weer zorgt voor sociale cohesie – iets waar de hele gemeente van profiteert. Op die manier zorgt burgerparticipatie voor een sneeuwbaleffect dat de gemeente of wijk alleen maar ten goede komt.

Tel daar nog eens bij op dat burgerparticipatie in diverse stadia van beleidsvorming verplicht zal worden volgens de Omgevingswet, en je krijgt als uitkomst dat gemeenten niet meer om burgerpanels en wijkraden heen kunnen. Maar de volgende stap is er een waar veel gemeenten mee worstelen: hoe betrek je burgers, in een tijd waarin met steeds individualistischer wordt, bij hun leefomgeving? Hoe creëer je een burgerpanel? Hoe peil je de mening van burgers? En op het nog moeilijker te maken: hoe houd je ze betrokken?

Instrumenten van gemeenten om burgers te betrekken

Burgerparticipatie is niet iets nieuws: veel gemeenten in Nederland doen al jarenlang pogingen om de inwoners van hun gemeenten op welke manier dan ook te betrekken in de besluitvorming. En met wisselende resultaten. Er zijn veel klassieke voorbeelden te noemen van pogingen van gemeenten om burgers te betrekken. Een (onvolledige) lijst:

Informatieavonden

Een avond in de kantine van de plaatselijke sportclub of in het buurtcentrum, waar een ambtenaar of projectleider via een presentatie komt vertellen welke projecten eraan zitten te komen, over welke besluiten of regels beslissingen worden genomen en wat burgers zelf ervan gaan merken. Het is een behoorlijk passieve vorm van burgerparticipatie: de gemeente vertelt, de burger luistert en stelt vragen.

Lokale krant

Veel gemeenten hebben een katern in de lokale krant waar wethouders aan het woord komen over wat er in de gemeente speelt, met een agenda en inzichten over projecten. Hoewel het een goede manier is om bewoners te informeren, krijgen de beleidsmakers er niets voor terug: de mening van de inwoners blijft binnenshuis.

Inspraakavonden

Een trede hoger op de participatieladder dan de informatieavonden zoals hierboven genoemd zijn de inspraakavonden. Burgers kunnen hier hun mening geven over bepaalde thema’s, maar deze vorm van burgerparticipatie kent zijn mitsen en maren. Ten eerste zullen het vaak dezelfde burgers zijn die komen opdagen, ten tweede moeten gemeenten de resultaten van zo’n inspraakavond aantoonbaar doorvoeren of terugkoppelen om de aanwezigen het gevoel te geven dat hun mening er echt toe deed.

Peilingen

Niet alle inwoners hebben tijd of zin om naar inspraakavonden te komen of geven hun mening liever niet in het openbaar. Om deze burgers ook te betrekken kunnen gemeenten ervoor kiezen peilingen te houden. Dat kan online of door iemand langs de deuren te laten gaan. Het voordeel is dat een gemeente zo inzicht krijgt in wat er gaande is, het nadeel is dat deze vorm van burgerparticipatie duur en tijdrovend kan zijn.

Lees meer over opiniepeilingen via de participatie app Gemeentepeiler 

Buurtcomités

Met name binnen wijken en buurten kunnen comités bestaande uit bewoners ook een goede graadmeter zijn voor gemeenten om te kijken wat er speelt binnen de wijk. Burgers die zitting nemen in zo’n comité zijn vaak actief in de wijk, kennen de mensen en kunnen daardoor de gevoelens binnen een wijk goed doorspelen aan beleidsmakers. Het probleem is dat de uiteindelijke mening hier dus gegeven wordt door die actieve bewoners. Met andere woorden: het is een exclusieve manier van burgerparticipatie.

Sociale media

Voor de informatievoorziening, de inspraak en het peilen van meningen gebruiken steeds meer gemeenten sociale media. Dat is logisch: het zijn de platformen waar burgers dagelijks op zitten en waar ze dus het best bereikbaar zijn. Met name voor het verschaffen van informatie en het vormen van burgerpanels kunnen sociale media uiterst nuttig zijn. Maar als het aankomt op het houden van peilingen is het niet altijd de beste manier om een respons te krijgen: burgers moeten doorklikken naar andere platformen, terwijl je voor de maximale respons juist een zo laagdrempelige, persoonlijk mogelijke omgeving wilt hebben.

Voordelen van een gemeente app

Als je het hebt over laagdrempeligheid, toegankelijkheid en inclusiviteit dan is digitale burgerparticipatie via een gemeente app een voor hand liggend antwoord. Gemeente apps hebben, ook voor gemeenten, heel veel voordelen. Een greep uit de voordelen van apps voor gemeenten:

Gemeente app buurttevredenheid
Op deze manier beantwoordt een inwoner razendsnel een peiling via de Gemeentepeiler app. Met een direct een (tussen-)resultaat.

Gebruik van notificaties via een gemeente app

Wie een mailtje van de gemeente in zijn of haar mailbox ontvangt, of een berichtje op sociale media voorbij ziet komen, is sneller geneigd dit weg te klikken. Het is vaak het zoveelste mailtje die dag en vaak verdwijnt zo’n mailtje dan ook al snel onderop de stapel e-mail die we allemaal krijgen. Wie echter een participatie app op zijn of haar telefoon heeft staan, krijgt een notificatie op het moment dat er bijvoorbeeld nieuwe informatie is of als er een peiling is die ingevuld kan worden. Zo’n notificatie is directer, persoonlijker en moeilijker te negeren: je moet er immers op reageren en het kost weinig moeite.

Apps meer gebruikt dan mobiele websites

gemeente app

We hoeven je waarschijnlijk niet te vertellen over de populariteit van smartphones – iedereen heeft er een en gebruikt hem op dagelijkse basis – maar op die smartphone blijken apps het veel beter te doen dan bijvoorbeeld mobiele websites. Uit onderzoek blijkt dat mensen op mobiele apps 4,2 keer meer producten per sessie bekijken in apps, vergeleken met mobiele sites. Hoewel dit onderzoek is toegespitst op de verkoop van producten, komt dit in het geval van het invullen van peilingen op hetzelfde neer: gemeente apps werken beter dan mobiele websites. Dit hangt sterk samen met de zogenaamde ‘native ervaring’ die een gebruiker heeft bij een app.

Gemeente apps hebben een hogere snelheid

Daarnaast zijn apps simpelweg sneller dan mobiele websites. Dit komt omdat ze niet afhankelijk zijn van browsers of servers. Alle data van een app staat namelijk al opgeslagen op de smartphone van de gebruiker en werkt daarnaast op het werkgeheugen en de videokaart van de smartphone zelf via software die speciaal voor dat besturingssysteem gemaakt is. En het is juist die snelheid waar mensen een voorkeur aan geven.

Meer gebruiksvriendelijkheid via een app

Apps zijn over het algemeen gebruiksvriendelijker. Dit komt deels door de snelheid, maar ook omdat er geen rekening gehouden hoeft te worden met de beperkingen die een internetbrowser een website kan opleggen. Over het algemeen worden apps dan ook als gebruiksvriendelijker gezien door mensen – iets wat weer verklaart waarom apps populairder zijn.

De telefoon biedt een gemeente app meer mogelijkheden

Een app biedt daarnaast meer mogelijkheden dan een mobiele website vanwege het platform waarop het is geïnstalleerd. Eigenlijk profiteert een app gewoon mee met de innovaties op een smartphone: dankzij GPS, camera, sociale media apps en bijvoorbeeld Internetbankieren kan je sneller, gemakkelijker en simpelweg meer doen via een app.

Een app functioneert offline

Een mobiele website zonder internet bezoeken is niet mogelijk. Wie een app op de telefoon heeft staan kan er wel op als er geen internetverbinding is – zoals gezegd staat de data van deze app al op de telefoon, en hoewel de mate van het gebruik afhankelijk is van de app zelf, is er veel mogelijk zonder internet op een app.

Waarom veel gemeente apps niet werken

En toch, ondanks al die voordelen die hierboven beschreven staat, zijn er veel gemeente apps die niet goed werken. De gemeente heeft wel de goede bedoelingen, de inwoners zelf willen wel, maar het uiteindelijke resultaat is er niet naar. Hoe komt dat?

Zelf een app ontwikkelen en bijhouden is duur

gemeente app 2

Een ontwikkelaar vinden, de app zowel grafisch als technologisch optimaal laten functioneren, met regelmatig nodige updates plaatsen: het is niet makkelijk en zeker niet goedkoop om een app op te zetten. Mede daarom kiezen gemeenten er voorlopig nog voor om digitale burgerparticipatie via mobiele websites of sociale media te laten plaatsvinden – ondanks het feit dat de participatie en response ratio hoger liggen als er een gemeente app is.

Vergelijkbare functies als de website of sociale media

Gemeenten lijken daarnaast de toegevoegde waarde van een app nog niet helemaal in te zien. Gemeenten in Nederland met apps gebruiken die voornamelijk voor functies als informatievoorziening en simpele interactie – iets wat je ook makkelijk kan via mobiele websites en sociale media. Maar voor gebruikers is dat een reden om af te haken: een gemeente app moet echt wat toevoegen.

Gebrek aan engagement

Als gemeenten inwoners eindelijk zover hebben gekregen dat ze hun app hebben gedownload, zie je dat het moeilijk is om inwoners betrokken te houden bij de app. Door het gebrek aan vernieuwing of updates, weinig nieuwe content of omdat de app zoals hierboven beschreven weinig toevoegt, raakt de betrokkenheid die juist zo nodig is om een optimaal functionerend digitaal burgerpanel te hebben uit zicht.

Waarom de Gemeentepeiler app wél werkt

Hoewel een groot percentage gemeenten in Nederland nog geen app heeft (of de apps die ze hebben worden maar weinig gedownload of niet goed beoordeeld), heeft Gemeentepeiler een gemeente app ontwikkelt die aantoonbaar werkt. Dat komt omdat Gemeentepeiler vanuit het perspectief van de gemeente én van de burger denkt, en zo het beste van twee wereld creëert. Waarom werkt de burgerparticipatie app van Gemeentepeiler dan wel?

Campagnes voor creatie digitaal burgerpanel

Gemeenten hebben moeite met het betrekken van hun burgers bij een app. Ze informeren over het bestaan van een app, ze zo ver krijgen dat ze deze app ook daadwerkelijk downloaden: Gemeentepeiler heeft ervaring met het inrichten en beheren van intensieve campagnes om burgers te betrekken, die in samenwerking met de communicatieafdeling van een gemeente kunnen worden samengesteld. 

Zorgt voor een persoonlijke omgeving

opiniepeiling gemeente De technologie is al in huis, de apps zijn veilig en werken snel, maar waar Gemeentepeiler zich in onderscheidt is dat ze een app ontwikkelen die zowel voor de gebruikers als voor de gemeente persoonlijk aanvoelt. Alles, van de notificaties tot het platform zelf, worden ontworpen in de huisstijl, de kleuren en het logo van een gemeente. Hierdoor voelt een burger zich ook veiliger om de app te gebruiken, die is namelijk opgemaakt op een herkenbare manier: alsof ze in hun eigen leefomgeving zijn, maar dan digitaal.

Actuele relevante peilingen voor als even niets te peilen is

Soms valt er misschien even niets actueels te peilen. Toch is het belangrijk om inwoners te blijven betrekken. We kunnen u hierbij helpen door u te voorzien van relevante peilingen voor uw gemeente die u het hele jaar door kunt stellen. Hierdoor houdt u de inwoner geëngageerd.

Houdt burgers betrokken – regelmatig nieuwe peilingen en terugkoppelingen

Door de campagnes en samenwerking die Gemeentepeiler heeft met de verschillende afdelingen in een gemeente weten we burgers betrokken te houden. We sturen regelmatig nieuwe peilingen, koppelen de resultaten terug en tonen aan wat de invloed van burgers is op de besluitvorming.

 

Een gemeente app iets voor uw gemeente?

Naast participatie instrument bij cliëntenparticipatie kan Gemeentepeiler worden ingezet om bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe de gemeentelijke dienstverlening of buurttevredenheid wordt ervaren, om jeugdparticipatie te bevorderen of juist om ouderen te betrekken.

In het kader van de omgevingswet 2021 wordt ook omgevingswet participatie steeds belangrijker. Ook hier is Gemeentepeiler een praktisch hulpmiddel om de benodigde participatie te faciliteren. 

Neem contact op voor meer informatie of bel 0316 849 358.

[button text=”Neem Contact Op” radius=”5″ link=”/contact” text-align: center”]

Deel dit artikel met jouw netwerk!

Ervaar zelf hoe het werkt

Is je interesse gewekt? Onze adviseur Christien neemt je graag mee in alle mogelijkheden tijdens een demo.