Skip to content
Ouderen betrekken bij beleid

Een van de doelgroepen waar beleidsvormers binnen een gemeente graag mee in contact komen zijn ouderen. Met name bij verwante beleidsstukken is de input van deze doelgroep van groot belang. Ouderen betrekken bij beleid is eenvoudiger dan de meeste gemeenten denken: via een gemeente app op de smartphone zijn ze gewoon bereikbaar. 

Wie meningen wil peilen van inwoners of interactieve beleidsvorming wil inzetten, zoekt naar vormen om met deze doelgroep in contact te komen. Iedere groep inwoners, of je nou jongeren, allochtonen, gezinnen of ouderen, hebben andere ervaringen en expertises die van waarde kunnen zijn voor de besluitvorming of de uitvoering van een beleidsstuk. 

Als het bijvoorbeeld gaat om vraagstukken rondom het openbaar vervoer, veiligheid, toegankelijkheid van de gemeente voor bijvoorbeeld gehandicapten, indeling van openbare ruimte, enzovoorts, is de input van ouderen erg waardevol. Zij vormen al decennialang onderdeel van een gemeente, hebben hun omgeving zien veranderen en zijn door hun ervaring experts geworden. Wie bij interactieve beleidsvorming inzet op de genoemde beleidsstukken, kan dus niet zonder ouderen. 

Toch kan het nog steeds een opgave zijn om deze doelgroep te bereiken. Het zijn mensen die staan te trappelen om hun bijdrage te leveren aan het beleid van de gemeente waarin ze wonen, maar de manieren waarop gemeenten deze doelgroep proberen te bereiken zijn niet altijd even effectief. Zo kan het voorkomen er mensen en hun waardevolle meningen buiten de boot vallen. 

Waarom de benadering van veel gemeenten niet goed werkt 

Er zijn meerdere, vaak logische, redenen te bedenken waarom de benadering van veel gemeenten vaak niet werkt. Zo worden er inspraakavonden georganiseerd op het gemeentehuis. Het tijdstip en de locatie vormt echter een obstakel: ouderen vinden het onprettig om nog de deur uit te gaan als het donker is of zijn niet goed genoeg ter been om de weg te maken naar het gemeentehuis. 

Daar komt bij dat ambtenaren soms niet goed beseffen dat elke doelgroep binnen de gemeente op een andere manier benaderd moet worden als het gaat om ambtelijke taal. Wetsvoorstellen, besluiten, beleidsstukken: ze kunnen verpakt worden in een pakket ondoorgrondelijke zinnen waar de ene na de andere burger bij afhaakt. Wie anno 2019 daadwerkelijk wil samenwerken met zijn of haar inwoners om te komen tot interactieve beleidsvorming, moet zich kunnen aanpassen. 

Ouderen betrekken, dit werkt wel. 

Let op de taal 

Er zijn een aantal punten die cruciaal zijn bij het betrekken van ouderen, en dat is de gebruikte taal. Wie praat over ouderen praat over een leeftijdsgroep, niet gemarkeerd door opleidingsniveau. Zo kan het zijn dat de een zich makkelijk door een vraagstuk van de gemeente heen werkt, terwijl de ander na één paragraaf al afhaakt. Inclusieve taal is een uitdaging, maar tegelijkertijd absolute noodzaak. Ouderen betrekken is dus sterk afhankelijk van de manier waarop je ouderen benaderd, onderschat de kracht van taal niet als het gaat om ouderen betrekken bij beleid. 

Benader ze via de smartphone 

Burgerparticipatie maak je toegankelijk via de smartphone. Je denkt er misschien niet snel bij als je het hebt over de benadering van ouderen, maar het benaderen van deze doelgroep via een participatie app op de smartphone is een uitstekende manier om ouderen te bereiken. Haast alle Nederlanders hebben tegenwoordig een smartphone (in 2017 al meer dan 90%) en er zijn tegenwoordig veel modellen die worden ontwikkeld voor senioren, zodat zij ook mee kunnen met de digitale revolutie. Modellen worden aangepast, of toestellen krijgen de mogelijkheid tot toegankelijke instellingen. 

Ouderen betrekken met Gemeentepeiler 

Participatie app draagvlakInclusieve taal, peilingen over relevante beleidsstukken, via de smartphone: de burgerparticipatie app  van Gemeentepeiler is de perfecte oplossing als je zoekt naar manieren om ouderen te betrekken bij beleid. Met Gemeentepeiler verstuurt u peilingen over thema’s die ook ouderen binnen gemeenten aangaan en wie gebruik maakt van de Gemeentepeiler app kan deze peilingen onbeperkt inzetten. Daarnaast adviseren onze adviseurs over hoe de app, de peilingen, de terugkoppelingen en de communicatie het best ingezet kunnen worden. Gemeentepeiler helpt u de gewenste doelgroep te bereiken. 

De app zelf is ook zeer toegankelijk voor een ouder publiek. Zo blijft de app functioneren als het lettertype groter wordt ingesteld of als andere toegankelijkheidopties aangezet worden. Elke keer als er een nieuwe peiling binnenkomt op het toestel van een inwoner, ontvangen ze een notificatie of pushmelding. Op die manier voorkomen we dat de doelgroep de peiling vergeet op het moment van binnenkomen en krijgen we de respons waar we naar zoeken! Dit zijn allemaal belangrijke factoren die meespelen bij het betrekken van ouderen.

Naast het betrekken van ouderen zijn er diverse andere doeleinden waarvoor participatie app Gemeentepeiler kan worden ingezet zijn bijvoorbeeld om te onderzoeken hoe de gemeentelijke dienstverlening of buurttevredenheid wordt ervaren of om jeugdparticipatie te bevorderen. Vanaf 2021 is omgevingswet participatie noodzakelijk, ook hier kunt u Gemeentepeiler voor inzetten.

Wilt u meer lezen over Burgerparticipatie? Lees dan ons artikel ‘Wat is burgerparticipatie‘ of bezoek de pagina die uitlegt waarom een participatie app vaak succesvol is.

 

Deel dit artikel met jouw netwerk!

Ervaar zelf hoe het werkt

Is je interesse gewekt? Onze adviseur Christien neemt je graag mee in alle mogelijkheden tijdens een demo.