Skip to content
Gemeentepeiler I&O Research

Gemeenten krijgen steeds meer taken. En bij de uitvoering daarvan krijgen inwoners meer ruimte om zelf met initiatieven te komen. Dit vraagt van de gemeente een andere, meer faciliterende werkwijze. Om deze rol goed te kunnen invullen dient een gemeente te beschikken over een eigentijds instrumentarium voor onderzoek en participatie. 

Gemeentepeiler en I&O Research hebben een aanbod ontwikkeld waarbij we slim gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Onze samenwerking biedt een unieke combinatie van techniek en expertise in onderzoek in de publieke sector en zo een uitstekende oplossing voor succesvolle burgerparticipatie.

De expertise van I&O Research

I&O Research logoI&O Research is uitstekend thuis in het lokaal bestuur. Jaarlijks doen zij ruim 300 onderzoeken voor gemeenten op uiteenlopende beleidsthema’s. De experts van I&O Research beschikken over politieke sensitiviteit en kunnen u binnen onderzoeks- en participatie- trajecten adviseren over onder meer over de juiste vraagstellingen, de communicatie rond opiniepeilingen of panelonderzoek, en het gebruik van de uitkomsten voor het beleid. I&O Research hecht sterk aan de bruikbaarheid van onderzoeksuitkomsten en transparantie van wat er met de uitkomsten (wel of niet) gebeurt. In hun panels houden we de betrokkenheid hoog door een regelmatige terugkoppeling over de uitkomsten en gebruik ervan voor verbetering van dienstverlening of beleid.

Innovativiteit van Gemeentepeiler

Gemeentepeiler logoDe missie van Gemeentepeiler is het verbeteren van de communicatie tussen de gemeente en burgers. Dit doen we met behulp van een toegankelijke en inclusieve participatie app (voor Apple IOS en Android) waarmee inwoners regelmatig hun mening kunnen geven over thema’s en onderwerpen die spelen in hun gemeente, dorp, wijk of buurt. Denk hierbij aan opiniepeilingen en draagvlakonderzoeken over beleidsthema’s als veiligheid, duurzaamheid en het sociale domein. Een overzichtelijk dashboard ontsluit de uitkomsten voor u op een kaartbeeld.

Samenwerking

I&O Research zet in de samenwerking met haar ervaring in om het bestuur en haar inwoners op innovatieve en laagdrempelige wijze dichter bij elkaar te brengen. Zij adviseren over de representativiteit van de respons, de juiste vraagstelling en de betekenis van de uitkomsten. Doelen als het creëren van betrokkenheid, begrip en draagvlak komen hiermee beter binnen het bereik, zeker als het gaat om moeilijk bereikbare doelgroepen.

Participatiepakket

I&O Research en Gemeentepeiler hebben een participatiepakket samengesteld waardoor een gemeente snel en praktisch aan de slag kan met de app. Dit doen we door u als gemeente te adviseren over het werven van deelnemers, we ontwerpen de app in de huisstijl van de gemeente en we ondersteunen u bij het opstellen van peilingen en het analyseren van peilingresultaten.

Download de brochure waarin onze samenwerking en het participatiepakket nader wordt toegelicht.

Contact

Wilt u meer weten over onze samenwerking? Is ons participatiepakket iets dat u aanpreekt?

Neem dan contact op met Thijs van Hall op telefoonnummer 0316 849 358 of via [email protected].

U kunt uiteraard ook uw contactpersoon bij I&O Research benaderen.

Lees ook het nieuwsbericht op de website van I&O Research.

Deel dit artikel met jouw netwerk!

Ervaar zelf hoe het werkt

Is je interesse gewekt? Onze adviseur Christien neemt je graag mee in alle mogelijkheden tijdens een demo.